Nghĩa của từ: one - parameter

*
một tham số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

one - parameter
- một tham sốĐộng từ BQT - Android App