Nghĩa của từ: one-column adder

*
bộ cộng một cột

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App