Nghĩa của từ: one-parameter group

* đs.
nhóm một tham số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App