Nghĩa của từ: one-sided approximately

* gt.
phép xấp xỉ một phía

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App