Nghĩa của từ: one-to-one

*
một đối một

Nghĩa trong từ điển StarDict:

one-to-one
* tính từ, phó từ
 - một thành viên của nhóm này tương ứng với một thành viên của nhóm kiaĐộng từ BQT - Android App