Nghĩa của từ: one-valued

*
đơn trị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

one-valued
- đơn trịĐộng từ BQT - Android App