Nghĩa của từ: open ended question

* tk.
vấn đề có vô số giải đáp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App