Nghĩa của từ: open formula

* log.
công thức mở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App