Nghĩa của từ: opening move

* trch.
nước đi đầu tiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App