Nghĩa của từ: operand

* mt.
ôpêran

Nghĩa trong từ điển StarDict:

operand
- toán hạngĐộng từ BQT - Android App