Nghĩa của từ: operated

*
được điều khiển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

operated
- được điều khiển
 - manually o. (máy tính) được điều khiển bằng tay
 - remotely o. được điểu khiển từ xaĐộng từ BQT - Android App