Nghĩa của từ: operating duty

* xib.
chế độ làm việc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App