Nghĩa của từ: operating point

* xib.
điểm làm việc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App