Nghĩa của từ: operation-analysis

*
vận trù học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

operation-analysis
- vận trù họcĐộng từ BQT - Android App