Nghĩa của từ: operation-research

*
vận trù học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

operation-research
- vận trù họcĐộng từ BQT - Android App