Nghĩa của từ: operational order

* mt.
lệnh làm tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App