Nghĩa của từ: opposite collineation in space

*
phép cộng tuyến phản hướng trong không gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App