Nghĩa của từ: opposite ring

* đs.
vành đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App