Nghĩa của từ: order conditions

* gt.
cấp tăng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App