Nghĩa của từ: ordered

*
được sắp, được lệnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ordered
* tính từ
 - ngăn nắpĐộng từ BQT - Android App