Nghĩa của từ: ordered field

* đs.
trường được sắp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App