Nghĩa của từ: orientability

* top.
tính định hướng được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

orientability
- (tô pô) tính định hướng đượcĐộng từ BQT - Android App