Nghĩa của từ: orthogonal involution

*
phép đối hợp trực giao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App