Nghĩa của từ: orthogonal trajectory

* hh.
quỹ đạo trực giao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App