Nghĩa của từ: osculating

* hh.
mật tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

osculating
- (hình học) mật tiếpĐộng từ BQT - Android App