Nghĩa của từ: out-gate

* mt.
van ra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

out-gate
- (máy tính) van raĐộng từ BQT - Android App