Nghĩa của từ: outtrigger

*
dầm côngxôn, dầm hẵng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

outtrigger
- dầm côngxôn, dầm hẫngĐộng từ BQT - Android App