Nghĩa của từ: ovaloid

*
mặt trái xoan

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ovaloid
* tính từ
 - giống hình trứngĐộng từ BQT - Android App