Nghĩa của từ: overconvergence

* gt.
tính hội tụ trên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

overconvergence
- (giải tích) tính hội tụ trênĐộng từ BQT - Android App