Nghĩa của từ: overcorrection

* xib.
điều chỉnh lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

overcorrection
* danh từ
 - sự điều chỉnh quá mứcĐộng từ BQT - Android App