Nghĩa của từ: overdetermination

* gt.
sự xác định lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

overdetermination
- (giải tích) sự xác định lạiĐộng từ BQT - Android App