Nghĩa của từ: overfield

* đs.
trường mẹ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

overfield
- (đại số) trường mẹĐộng từ BQT - Android App