Nghĩa của từ: overring

* đs.
vành nhẹ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

overring
- (đại số) vành nhẹĐộng từ BQT - Android App