Nghĩa của từ: p-adic number

*
số p-adic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App