Nghĩa của từ: paiting

*
sự ghép đôi, sự ghép cặp; top. phép nhân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

paiting
- sự ghép đôi, sự ghép cặp; (tô pô) phép nhânĐộng từ BQT - Android App