Nghĩa của từ: panel mounting

*
lắp ráp theo bảng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App