Nghĩa của từ: paraanalitic

* gt.
para - giải tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

paraanalitic
- (giải tích) para-giải tíchĐộng từ BQT - Android App