Nghĩa của từ: parabolic homology

*
phép thấu xạ parabolic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App