Nghĩa của từ: parallel axits theorem

* Cơ.
định lý dời trục song song (định lý Stenxơ)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App