Nghĩa của từ: parallel cirele

* hh.
đường tròn vĩ tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App