Nghĩa của từ: parallel of latitude

* trch.
vĩ tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App