Nghĩa của từ: parallelogram of periods

* gt.
hình bình hành các chu kỳ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App