Nghĩa của từ: partial exactness

* top.
tính khớp riêng phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App