Nghĩa của từ: patially homogeneus

*
thuần nhất riêng phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App