Nghĩa của từ: percusion

*
sự va chạm, sự kích động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

percusion
- sự va chạm, sự kích độngĐộng từ BQT - Android App