Nghĩa của từ: periastron

* tv.
điểm cận tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

periastron
- (thiên văn) điểm cận tínhĐộng từ BQT - Android App