Nghĩa của từ: periodic in the mean

* gt.
tuần hoàn trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App