Nghĩa của từ: periodicity factor

* gt.
nhân tử tuần hoàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App