Nghĩa của từ: periodogram analysis

* kt.
phép phân tích biểu đồ chu kỳ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App