Nghĩa của từ: permanence relation

* log.
quan hệ thường trực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App